Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Pozvánka na konferenci Vnitřní bezpečnost a odolnost státu

21-05-2024

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).

Konference se stala jedinečnou příležitostí k prezentaci aktuálního stavu i problémů bezpečnostního systému České republiky a následně diskusi o krocích, které budou znamenat jeho zodolnění a posílení. V rámci platformy Future Forces Forum je formátem pro kvalifikované sdílení poznatků a zkušeností z oblasti spolupráce aktérů a institucí zajišťujících vnitřní i vnější bezpečnost. Odborníci z bezpečnostních orgánů státu, ozbrojených sborů, veřejné správy, akademické sféry a soukromého sektoru se setkávají na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby jednali a diskutovali o aktuálních trendech, moderních postupech a výzvách, kterým čelíme.

Druhý díl konference se koná 27. 5. 2024 v budově Poslanecké sněmovny, opět pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., který bude jednotlivé panely moderovat.

Účast je omezena na odbornou veřejnost a je pouze na pozvání. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte online. Vaše žádost bude posouzena a o možnosti účasti budete včas informováni.

ONLINE STREAM - Konference bude přenášena online a její záznam bude následně k dispozici ve videoarchivu Poslanecké sněmovny


Více informací na webu konference