Proč se zúčastnit?

Součást FUTURE FORCES FORUM

FUTURE FORCES FORUM (FFF) představuje široce podporovanou moderní koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci NATO, EU, V4 a s dalšími partnerskými zeměmi, vojenskými i civilními orgány.

Projektu FFF se tradičně aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu České republiky, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací (především NATO a EU), vývojových a výzkumných center, univerzit, průmyslu a obchodu. Tematické zaměření akcí FFF vždy koresponduje s aktuálními obranně-bezpečnostními potřebami a trendy v bezpečnostním a operačním prostředí nejen ve vojenské, ale i civilní rovině. Do přípravy odborného programu jsou zapojeni experti z ozbrojených a bezpečnostních složek z domova i ze zahraničí. Složení programu a řečníci jsou na velmi vysoké odborné úrovni i v mezinárodním měřítku.

Akce určené pro odbornou veřejnost proběhnou od středy 16. do pátku 18. října 2024 na výstavišti PVA EXPO PRAHA a zahrnují mezinárodní zbrojní výstavu, konference, workshopy, kulaté stoly, bilaterální jednání, či vnitřní a venkovní dynamické ukázky.

V rámci FFF také jako obvykle proběhnou oficiální zasedání odborných pracovních skupin z NATO a EU, jejichž členové se aktivně zapojují do programu. Tyto skupiny sdružují přes 300 odborníků na dané oblasti z členských a partnerských zemí NATO.

Mezi stabilní témata FFF patří interoperabilita a připravenost na konvenční i nekonvenční hrozby; boj proti terorismu; ochrana kritické infrastruktury; moderní pozemní a vzdušné síly; ochrana, vybavení, výzbroj a výcvik ozbrojených a bezpečnostních sil; CBRN; vojenské a krizové zdravotnictví; C4ISTAR; využívání bezpilotních, autonomních a robotických prostředků; protivzdušná obrana; modelování a simulace; logistické procesy; či kybernetická obrana a bezpečnost. V rámci zbrojní výstavy Future Forces Exhibition jsou prezentovány nejnovější technologie nejen z těchto oblastí.

FFF 2024 - předběžný program

Všechny akce FFF poskytují příležitost k výměně informací a posilování osobních kontaktů mezi všemi zúčastněnými stranami.

Networking