Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Konference Future Air Force poukázala na výzvy v rekrutaci a výcviku pilotů

20-09-2023

Mezinárodní konference Future Air Force 2023, pořádaná pod záštitou velitele Vzdušných sil AČR genmjr. Petra Čepelky, přivedla do Prahy představitele vzdušných sil z 24 zemí ze čtyř kontinentů. Hlavním tématem třetího dílu ze série konferencí Future Air Force organizovaných v rámci akcí FUTURE FORCES FORUM byly výzvy a systémová řešení výcviku pilotů v 21. století.

Dvoudenní program nabídl řadu zajímavých prezentací a panelových diskusí, během kterých byly představeny národní přístupy či pohledy na aktuální a budoucí potřeby náboru a výcviku leteckého personálu. Mezi dalšími tématy pak byly efektivní způsoby zapojení průmyslu do výcviku budoucího leteckého personálu, nové trendy ve využívání simulačních technologií a prvků umělé inteligence ve výcvikových systémech či budoucí možnosti a výzvy v rámci moderního leteckého výcviku včetně možné spolupráce mezi jednotlivými státy.   

Konference se zúčastnilo pět velitelů vzdušných sil, včetně generálmajora Petra Čepelky, který pronesl zahajovací řeč. V rámci české reprezentace dále vystoupili např. zástupce ředitele sekce rozvoje sil MO brig. gen. Jaroslav Míka, náčelník Odboru bojové přípravy Velitelství vzdušných sil plk. Michal Kudyn, plk. Miloslav Bauer, vedoucí katedry letectva Univerzity obrany, a další.

Zahraniční účast byla na velmi vysoké úrovni, kromě velitelů vzdušných sil byla mezi více než stovkou delegátů také řada jejich zástupců, velitelé výcviku, velitelé leteckých základen a mnoho dalších odborníků ze vzdušných sil zemí NATO, EU, Afriky, blízkého východu či Asie.

Zástupci průmyslu měli na konferenci rovněž nezastupitelnou roli. Zapojení soukromého sektoru do výcviku a přípravy leteckého personálu bylo jedním z klíčových tematických bloků. Významné společnosti leteckého průmyslu a výcvikové organizace tak měly rovněž jedinečnou možnost k zapojení do diskusí a navázání nových kontaktů.

Zvýšení účinnosti a efektivity výcviku pilotů lze dosáhnout například s využitím nových technologií, jako jsou simulátory či virtuální realita. S příchodem nových technologií a přístupů je rovněž nutné přejít na nové výcvikové osnovy.

Za Centrum leteckého výcviku (CLV) státního podniku LOM PRAHA v rámci konference vystoupil ředitel centra Jaroslav Špaček, který účastníkům popsal historii centra, jeho schopnosti, techniku a vize centra do budoucna. Uveďme, že v CLV prochází leteckým výcvikem v podstatě všichni budoucí piloti AČR, kteří studují na Univerzitě obrany v Brně.

Studenti do CLV přicházejí ve druhém ročníku. Ti, kteří chtějí být hned vrtulníkáři, začínají trénovat přímo na vrtulnících Enstrom 480. Zbývající studenti projdou výcvikem na Z-142 a poté se rozdělují na piloty taktického (po ukončení výcviku na Z-142 pokračují na L-39) a dopravního letectva (ti obdobně pokračují na L-410), přičemž někteří z nich jsou také vyčleněni pro létání na vrtulnících. Dále se na vrtulnících En-480 cvičí piloti, kteří již mají ukončené vysokoškolské vzdělání a mají civilní leteckou kvalifikaci. Jedná se o tzv. rekruty a po skončení kurzu létání na En-480 odcházejí k základnám jak v Praze-Kbelích, tak v Náměšti nad Oslavou. Do CLV chodí létat také piloti určení na systém H-1, kteří se seznamují s „glass kokpitem" a s létáním na lyžovém podvozku.

Struktura výcviku jednotlivých studentů se liší podle toho, do které již výše zmíněné kategorie pilot patří. Pokud se jedná o piloty – studenty UNOB, ti začínají s výcvikem v ekvivalentu PPL(H) v prvním roce a poté pokračují v dalším výcviku až do celkového náletu cca 150 až 200 hodin, ve kterém je pokryto i létání podle přístrojů, skupiny, přistání do terénu, taktické létání, lety v noci, včetně letů s NVG či létání s podvěsy. Piloti, kteří již mají zkušenost s jinými typy, mají nastaveny individuální plány rozlétání podle jejich zkušeností. Zajímavostí CLV je také možný výcvik zahraničních pilotů, kterých CLV doposud vycvičilo již několik desítek.

Téměř všichni zúčastnění přednášející se shodli na tom, že je v současné sobě velmi obtížné získávat nové piloty a ty stávající motivovat k tomu, aby předčasně ze své služby neodešli. Zástupci vzdušných sil jednotlivých zemí na konferenci pak sdíleli možné způsoby, jak přilákat více mladých lidí k profesi pilota vzdušných sil a jak ji celkově zatraktivnit. Jako jedna z příčin nízké rekrutace budoucích armádních pilotů byla stanovena praktická nemožnost konkurovat komerčním leteckým společnostem, které zpravidla nabízejí lepší podmínky, a to nejen finanční. Zástupci vzdušných sil jednotlivých států se také shodli na potřebě všeobecně lepší propagace vojenského letectva směrem k veřejnosti.

Další díl konference Future Air Force proběhne v říjnu příštího roku v Praze v rámci programu FUTURE FORCES FORUM 2024, zahrnujícího kromě konferenčního programu i mezinárodní zbrojní výstavu Future Forces.

Více informací o konferenci FAF 23 je k dispozici zde.