Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Konference Future Air Force 2023 přilákala delegace vzdušných sil z 24 zemí

14-09-2023

V rámci mezinárodních akcí FUTURE FORCES FORUM v Praze ve dnech 13. a 14. září pod záštitou velitele Vzdušných sil AČR, generálmajora Petra Čepelky, proběhla konference "Future Air Force 2023 - Challenges of Modern Air Training and System Solution". Programu se zúčastnily oficiální delegace vzdušných sil 24 zemí, aby diskutovaly o výzvách a systémových řešeních výcviku pilotů v 21. století. Z mezinárodních organizací byli přítomni zástupci velitelství NATO AIRCOM a Evropské obranné agentury (EDA). Celkem se programu zúčastnilo přes 130 delegátů, včetně 5 velitelů vzdušných sil. Řada zemí byla zastoupena veliteli leteckého výcviku.

Jedním z klíčových témat programu je nedostatek pilotů. Vzdušné síly mnoha zemí se potýkají s nedostatkem pilotů, což je způsobeno řadou faktorů, včetně stárnutí pilotní populace, rostoucí složitosti letadel a konkurence ze strany komerčních leteckých společností. Konference se rovněž zabývala možnostmi, jak zlepšit účinnost a efektivitu výcviku pilotů, což zahrnuje využití nových technologií, jako jsou simulátory a virtuální realita, a také vývoj nových výcvikových osnov.

Dalším důležitým tématem je nábor pilotů, kdy zástupci vzdušných sil jednotlivých států musí najít způsoby, jak přilákat více mladých lidí k této profesi a jak ji pro ně zatraktivnit. Stranou nezůstalo také zapojení průmyslu do výcviku budoucího leteckého personálu, nové trendy ve využívání simulačních technologií a prvků umělé inteligence ve výcvikových systémech či národní pohledy na výzvy moderního leteckého výcviku.

„Konference Future Air Force 2023 je důležitou příležitostí ke sdílení nápadů a osvědčených postupů, jak řešit výzvy v oblasti výcviku pilotů“, uvedl brigádní generál Libor Štefánik, bývalý velitel Vzdušných sil Armády České republiky a předseda organizačního výboru.

Partnery akce je řada předních společností leteckého průmyslu, včetně společností Aero, Lockheed Martin, Omnipol, SAAB, Bell Helicopters, Williams International, LOM PRAHA, DSA a mnoha dalších.

Tato konference byla již třetím dílem seriálu Future Air Force (FAF). Čtvrtá konference zaměřená na taktický výcvik se uskuteční v rámci FUTURE FORCES FORUM v říjnu 2024.

Více informací o konferenci FAF 23 je k dispozici zde.