Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu zdůraznila důležitost spolupráce a udržení stability bezpečnostního sektoru

30-05-2023

První ze série konferencí věnovaných otázkám vnitřní bezpečnosti a odolnosti státu dne 29. května pořádal Výbor pro bezpečnost pod záštitou svého předsedy Pavla Žáčka. Konference si kladla za cíl prezentovat veškeré důležité aspekty aktuální situace v oblasti vnitřní bezpečnosti státu a odolnosti naší společnosti.

Vystoupili zde vrcholní představitelé našich ozbrojených sborů a bezpečnostních složek, kteří společně formulovali prioritní okruhy k řešení. V prvním bloku hovořili řečníci o hrozbách a rizicích pro vnitřní bezpečnost státu, krizovém řízení a integraci bezpečnostních složek. V dalších částech debatovali o informační bezpečnosti státu a o systému řízení vnitřní bezpečnosti. 

„Hlavním záměrem konání konference s názvem Vnitřní bezpečnost a odolnost státu bylo podpořit diskusi o spolupráci bezpečnostních sborů, armády i jednotlivých složek podílejících se na obraně a národní bezpečnosti České republiky v širším kontextu zhoršené mezinárodní situace, způsobené zejména útokem ozbrojených sil Ruské federace proti Ukrajině. Kromě aktualizace krizových plánů, dokončení meziresortního systému čelení hybridním hrozbám a dezinformacím jsme se zaměřili i na potřebu udržení maximálně možné finanční a personální stability bezpečnostního sektoru,“ shrnul obsah konference Pavel Žáček. 

Konference byla součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Projekt usiluje o rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací i s partnerskými zeměmi, bezpečnostními i civilními orgány. Závěry z jednotlivých panelů budou využity při plánování dalších pokračování konference. 

Záznam z konference je k dispozici zde.

Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu I. (VBOS I.).