Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

1. díl ze seriálu konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu

11-05-2023

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám. Úvodní konference proběhne v pondělí 29. května 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Konference se koná pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D.
 

                    

Vnitřní bezpečnost a odolnost státu I.

Záměr úvodní konference - Identifikace hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace

První konference ze série Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) má za cíl upoutat pozornost k dané problematice, přivést ke společným jednáním prvky bezpečnostního systému ČR a pojmenovat prioritní okruhy k řešení. Ze závěrů úvodní konference bude následně vytvořen plán a obsah navazujících dílů.
 
Mohou být zároveň prezentovány výhledy na budoucí potřeby vzhledem k očekávaným změnám bezpečnostní situace (migrace, klimatické změny a s tím spojené bezpečnostní hrozby, poznatky z aktuální situace na Ukrajině, hrozby spojené s ukončením války na Ukrajině, terorismus, kybernetické hrozby, ochrana měkkých cílů, protistátní propaganda atd.).
 
Očekává se, že každá ze složek bezpečnostního systému ČR bude prezentovat vlastní pohled na aktuální potřeby a budoucí hrozby s ohledem na působnost a zkušenosti. Zároveň je předpoklad, že vyvstanou i témata společná, například integrace bezpečnostního systému či strategický (dlouhodobý) přistup k financování a rozvoji.
 
Více informací naleznete na webové stránce konference.