Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Modernizace Pandurů II 8x8 CZ

17-01-2023

Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 ve svém Milníku 2030 počítá s tím, že u Pozemních sil AČR bude provedena modernizace stávajících a nákup nových kolových BVP Pandur II 8x8 CZ a s tím spojená reorganizace 44. lehkého motorizovaného praporu na mechanizovaný. O potřebě modernizovat KBVP Pandur II v polovině jejich životního cyklu a dokoupit desítky kusů v novém standardu podle původních plánů, které byly redukovány v důsledku hospodářské krize let 2008-2009, se hovoří již delší dobu. Výbor pro obranu se tématu věnoval na své loňské 16. schůzi, kdy zaznělo, že do konce roku 2022 má být zadáno na toto téma vypracování studie proveditelnosti, která by měla do června 2023 stanovit, jakým způsobem bude projekt proveden.

Půjde o modernizaci 107 stávajících vozidel a nákup nových 68 kusů. Armáda provozuje 107 Pandurů II ve verzích KBVP (72 kusů), KBV-VR (vozidlo velitele roty, 11 kusů), KBV-PZLOK (průzkumné vozidlo s radiolokátorem, 8 kusů) a KBV-PZ (průzkumné vozidlo, 8 kusů), tedy celkem 99 kusů kolového bojového vozidla pěchoty, které je osazené izraelskou zbraňovou stanicí RCWS-30 s 30mm automatickým kanónem Mk 44 Bushmaster II střílející munici ráže 30x173 mm, koaxiálním kulometem ráže 7,62 mm, odpalovacím zařízením pro dvě PTŘS Spike-LR a vrhačem zadýmovacích granátů. 

Dalších 8 Pandurů, kterými AČR disponuje, jsou pak vozidla v provedení obrněný transportér (tedy bez zbraňové stanice s kanónem a PTŘS) ve speciální úpravě pro ženisty (KOT-Ž) a pro zdravotníky (KOT-ZDR). Tato vozidla budou zřejmě také modernizována. Nejnovějším přírůstkem v rámci vozidel Pandur jsou obrněná vozidla velitelsko-štábní (KOVVŠ) a spojovací (KOVS), a to v počtu 6 a14 kusů. Tyto dva druhy speciálních obrněných vozidel byly AČR dodány v prosinci 2020 a připravovaná modernizace se jich tak nebude týkat.

Celý článek: www.czdefence.cz

Foto: Ministerstvo obrany ČR